Oppstart våren 2022 - Uke2 med første parti mandag 10.januar. Treningstider uendret.

Ekstra tiltak ifht smittevern, er at det nå er lagt inn 15 minutter mellom partiene på mandag. Dette for å unngå trengsel i hallen. Se Treningstider for oppdaterte tidspunkter for din utøver. Minner samtidig om at smittevernsregler fremdeles gjelder. Snakk med deres utøver, slik at følgende punkter er godt kjent.

  • sprit hender på tur inn og ut av hallen.
  • 1m avstand skal alltid overholdes.
  • hold dere hjemme når dere er forkjølet eller har symptomer knyttet til Covid-19.
  • ingen foresatte skal oppholde seg inne blandt utøvere under trening.
  • kun en foresatt pr. utøver inne i hallen for partiet Foreldre/Barn 3-4år.

Det er kun i parti 3-4år at en foreldre kan bli med inn i hallen. I alle andre partier er det ikke anledning for foresatte å bli med inn. Utøvere må skifte før de ankommer hallen. Det blir ingen garderobe og mobiltelefoner er ikke tillatt.


Julelotteri 2021

Uavhentet gevinster etter 6.januar 2022, tilfaller lotteriets formål. Kun totalsummen fra loddsalget (kr.1000,- pr.bok) settes inn i sin helhet på konto nr. 2050 41 82305 alternativt sendes totalsum i sin helhet på Vipps til 90519494 Gunn Laugerud. Merk innbetaling med navn på utøver og nummer på loddbok.


Ansvarlig og kontaktperson for lotteriet:
Liv Synnøve Børresen
92245507


Har jeg plass?

De som deltok sist termin og betalte medlemsavgift, har fortrinnsrett på ny plass. De må bekrefte at de beholder plassen med  e-post til post@vardalturn.no. Har du ikke deltatt tidligere, må du nå sende e-post til post@vardalturn.no for å søke om plass. Det er fremdeles noe redusert kapasitet på alle partier og ventelister kan forekomme.


VTF bruker SPOND

Våren 2021 tok Vardal Turnforening i bruk Spond som kommunikasjonskanal for våre registrerte brukere.

Har du registrert deg og din utøver i Min Idrett, betalt medlemskap og treningsavgift, da vil du få invitasjon og tilgang på Spond-gruppen som din utøver tilhører. Der vil vi gi all informasjon om endring i treningstider, arrangementer, avlysninger og annen viktig informasjon du og din utøver trenger. Lastet ned Spond-app i dag.


Tilskuddsordning for foreldre som har barn i fritidsaktiviteter i Gjøvik kommune.

Har familien din en samlet inntekt på 530.000,- eller lavere kan det søkes om å få dekket utgifter til

barnas deltagelse i aktiviteter. Maks beløpet pr. barn er kr. 5.000,-. Tilskuddsordningen administreres av NAV

Gå inn på Gjøvik kommune sine hjemmesider og les om ordningen. 


Treningsavgift og Forsikring

Treningsavgiften må betales for at skadeforsikring i forbindelse med trening skal gjelde.

Treningsavgiften faktureres to ganger i året. Gjelder pr.sesong vår/høst. Betales februar og september.


Medlemskontingent 

Faktureres for hele året. Gjelder fra 1.januar til 31.desember. Betales i februar.


Kurs og konkurranser

Nytt i hovedmeny på websiden med oversikt over kurs og konkurranser.

Her vil alle tilgjengelige kurs og konkurranser bli lagt ut.


Treningstider

Se egen side for treningstider øverst på denne siden.


Treningspartier

Hvilket parti skal mitt barn delta på? PDF Dokument

Dette dokumentet danner utgangspunktet for hvor utøvere starter. Kompetanse og nivå vil bestemme endelig plassering.

Aktuelle partier: Gymlek 1: 3-4år. Gymlek 2: 5-6år. Idrettens grunnstige 1 (IG1): 1.-2.kl. Idrettens grunnstige 2 (IG2): 3.-4.kl.

Salto: 5.kl.+ og KonkurranseMedlemsbladet Gym og Turn er tilgjengelig via web

Gym og Turn gjøres nå tilgjengelig for alle gjennom publiseringen av linken til bladet. Bladet publiseres også gjennom Gym og Turn sin egen App som finnes på App-store, slik at det kan lastes ned både til iPhone og iPad. Androidløsningen vil komme etterhvert. I NGTF-appen vil nye versjoner komme automatisk når nytt blad er publisert.Copyright ® 2018 VardalTF.no